Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Ryan Johnson 11836583b1 Initial commit 2 lat temu
config Initial commit 2 lat temu
lib Initial commit 2 lat temu
test Initial commit 2 lat temu
.formatter.exs Initial commit 2 lat temu
.gitignore Initial commit 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md Initial commit 2 lat temu
mix.exs Initial commit 2 lat temu
mix.lock Initial commit 2 lat temu

README.md

PlugMicropub

A small library for helping build a Plug-based Micropub server.

A basic example server that implements all Micropub Rocks! validation tests can be found here.

Usage

Basic Usage:

plug Plug.Parsers,
 parsers: [:urlencoded, :multipart, :json],
 pass: ["*/*"],
 json_decoder: Poison

plug PlugMicropub,
 handler: MyApp.MicropubHandler,
 json_decoder: Poison 

Forwarding

If you want PlugMicropub to serve only a particular route, configure your router like:

Plug.Router

forward "/micropub",
 to: PlugMicropub,
 init_opts: [
	handler: MyApp.MicropubHandler,
	json_decoder: Poison
 ]

Phoenix.Router

forward "/micropub",
 PlugMicropub,
 handler: MyApp.MicropubHandler,
 json_decoder: Poison