my simple but efficient dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Inhji Y. 2129dab875 add doom config 1 tydzień temu
asdf @ a7252e687a clean up, add asdf submodule 2 miesięcy temu
config add doom config 1 tydzień temu
dotbot @ 2c8a0431ed update deps 1 miesiąc temu
pure @ c42bd35494 update deps 1 miesiąc temu
z @ bbec3cb6af update deps 1 miesiąc temu
.gitmodules clean up, add asdf submodule 2 miesięcy temu
LICENSE.md Add LICENSE 6 lat temu
POSTINSTALL.md „POSTINSTALL.md“ ändern 7 miesięcy temu
README.md update readme 8 miesięcy temu
install Update Dotbot version 5 lat temu
install.conf.yaml add doom config 1 tydzień temu

README.md

.dotfiles

Managed with Dotbot dotbot

How to install

# install zsh first
sudo apt install zsh git

# do the dance
git clone https://git.inhji.de/inhji/dotfiles.git .dotfiles
~/.dotfiles/install
chsh -s /usr/bin/zsh

After that, read POSTINSTALL

Tips

In general, you should be using symbolic links for everything, and using git submodules whenever possible.

To keep submodules at their proper versions, you could include something like git submodule update --init --recursive in your install.conf.yaml.

To upgrade your submodules to their latest versions, you could periodically run git submodule update --init --remote.