my simple but efficient dotfiles
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Inhji Y. b4e6152bdf add elixir to doom config před 4 měsíci
asdf @ a7252e687a clean up, add asdf submodule před 9 měsíci
config add elixir to doom config před 4 měsíci
dotbot @ 2c8a0431ed update deps před 8 měsíci
pure @ c42bd35494 update deps před 8 měsíci
z @ bbec3cb6af update deps před 8 měsíci
.gitmodules clean up, add asdf submodule před 9 měsíci
LICENSE.md Add LICENSE před 6 roky
POSTINSTALL.md „POSTINSTALL.md“ ändern před 1 rokem
README.md update readme před 1 rokem
install Update Dotbot version před 6 roky
install.conf.yaml add doom config před 7 měsíci

README.md

.dotfiles

Managed with Dotbot dotbot

How to install

# install zsh first
sudo apt install zsh git

# do the dance
git clone https://git.inhji.de/inhji/dotfiles.git .dotfiles
~/.dotfiles/install
chsh -s /usr/bin/zsh

After that, read POSTINSTALL

Tips

In general, you should be using symbolic links for everything, and using git submodules whenever possible.

To keep submodules at their proper versions, you could include something like git submodule update --init --recursive in your install.conf.yaml.

To upgrade your submodules to their latest versions, you could periodically run git submodule update --init --remote.