Преглед на файлове

„POSTINSTALL.md“ ändern

master
Inhji Y. преди 9 месеца
родител
ревизия
5f6f6a4230
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +10
    -0
      POSTINSTALL.md

+ 10
- 0
POSTINSTALL.md Целия файл

@@ -4,8 +4,18 @@
apt install git zsh inotify-tools borgbackup
```

# Increase Inotify watchers

See: https://github.com/guard/listen/wiki/Increasing-the-amount-of-inotify-watchers

```
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
```

# Setup SSH

See: https://wiki.archlinux.org/index.php/SSH_keys#Ed25519

```
ssh-keygen -o -a 100 -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519 -C "johnnie@posteo.de"
```

Зареждане…
Отказ
Запис