Procházet zdrojové kódy

feat: add rel alias for git_ops.release

master
Inhji Y. před 11 měsíci
rodič
revize
02ed370f0a
1 změnil soubory, kde provedl 2 přidání a 1 odebrání
  1. +2
    -1
      config/zsh/aliases.zsh

+ 2
- 1
config/zsh/aliases.zsh Zobrazit soubor

@ -28,10 +28,11 @@ alias trz="trezor-agent"
# Elixir
alias phx="iex -S mix phx.server"
alias rel="mix git_ops.release"
# SSH
alias tunnel="ssh -R 4444:localhost:4000 root@inhji.de"
alias inhji="ssh root@inhji.de"
# finds biggest file in current directory
alias ducks="du -hs * | sort -rh | head -5"
alias ducks="du -hs * | sort -rh | head -5"

Načítá se…
Zrušit
Uložit