can't resist
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Inhji Y. e63051c7a6 feat: add iex.exs 9 miesięcy temu
apps improvement: link albums on album page 9 miesięcy temu
config chore: release version v0.41.0 9 miesięcy temu
media Upload files to 'media' 10 miesięcy temu
.env.example feat: use proper session cache :))) 10 miesięcy temu
.formatter.exs init 11 miesięcy temu
.gitconfig chore: add git_ops 10 miesięcy temu
.gitignore feat: use proper session cache :))) 10 miesięcy temu
.iex.exs feat: add iex.exs 9 miesięcy temu
CHANGELOG.md chore: release version v0.42.1 9 miesięcy temu
README.md docs: update commit prefixes 10 miesięcy temu
build.sh perf: run npm run deply with node env production 10 miesięcy temu
deploy.sh fix: remove downtime in deploy script 10 miesięcy temu
mix.exs chore: release version v0.42.1 9 miesięcy temu
mix.lock chore: release version v0.41.0 9 miesięcy temu
tomie.service fix: incorrect App name in systemd service 10 miesięcy temu

README.md

Tomie.Umbrella

Development

Write your commit messages according to Conventional Commits, use prefixes like:

 • build
 • chore
 • ci
 • docs
 • feat
 • fix
 • improvement
 • perf
 • refactor
 • style
 • test

To deploy a release, use mix git_opts.release, then run deploy.sh.

Screenshots

Light Theme Dark Theme
Light Theme Dark Theme

Architecture

Tomie’s Architecture