can't resist
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

17 satır
416 B

[Unit]
Description=Tomie
[Service]
Type=simple
User=tomie
Group=tomie
Restart=on-failure
EnvironmentFile=/opt/tomie/.env
WorkingDirectory=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin
ExecStartPre=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin/tomie eval "Tomie.Release.migrate"
ExecStart=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin/tomie start
ExecStop=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin/tomie stop
[Install]
WantedBy=multi-user.target