can't resist
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

17 lines
416 B

[Unit]
Description=Tomie
[Service]
Type=simple
User=tomie
Group=tomie
Restart=on-failure
EnvironmentFile=/opt/tomie/.env
WorkingDirectory=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin
ExecStartPre=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin/tomie eval "Tomie.Release.migrate"
ExecStart=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin/tomie start
ExecStop=/opt/tomie/_build/prod/rel/tomie/bin/tomie stop
[Install]
WantedBy=multi-user.target