can't resist
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

10 wiersze
150 B

#!/usr/bin/env bash
ssh -T root@inhji.de << EOSSH
su tomie
cd /opt/tomie
git pull
./build.sh
exit
EOSSH
ssh -T root@inhji.de systemctl restart tomie