can't resist
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

10 regels
150 B

#!/usr/bin/env bash
ssh -T root@inhji.de << EOSSH
su tomie
cd /opt/tomie
git pull
./build.sh
exit
EOSSH
ssh -T root@inhji.de systemctl restart tomie