can't resist
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

11 wiersze
327 B

#!/usr/bin/env bash
mix local.hex --if-missing --force
mix local.rebar --if-missing --force
mix deps.get --only prod
MIX_ENV=prod mix deps.compile
npm install --prefix ./apps/tomie_web/assets
NODE_ENV=production npm run deploy --prefix ./apps/tomie_web/assets
MIX_ENV=prod mix phx.digest
MIX_ENV=prod mix release --overwrite