can't resist
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

11 regels
327 B

#!/usr/bin/env bash
mix local.hex --if-missing --force
mix local.rebar --if-missing --force
mix deps.get --only prod
MIX_ENV=prod mix deps.compile
npm install --prefix ./apps/tomie_web/assets
NODE_ENV=production npm run deploy --prefix ./apps/tomie_web/assets
MIX_ENV=prod mix phx.digest
MIX_ENV=prod mix release --overwrite