can't resist
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

4 regels
72 B

[
inputs: ["mix.exs", "config/*.exs"],
subdirectories: ["apps/*"]
]