can't resist
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
 
 
 
 
 
 

1 lines
11 KiB

{"version":3,"sources":["awesomplete-util.js"],"names":["AwesompleteUtil","_suggestion","data","lv","Array","isArray","label","value","_fire","target","name","detail","$","fire","_matchValue","awe","prepop","suggestion","fake","rec","j","input","classList","utilprops","selected","val","convertInput","call","opened","result","list","_list","length","maxItems","toString","this","filter","replace","push","prevSelected","_AWE_PREPOP","changed","remove","_CLS_NOT_FOUND","add","_CLS_FOUND","_AWE_MATCH","document","activeElement","_match","ev","type","_AWE_CLOSE","_AWE_LOAD","_onKeydown","keyCode","select","_select","text","_isEmpty","Object","keys","constructor","_ifNeedListUpdate","queryVal","listQuery","loadall","lastIndexOf","limit","_loadComplete","_onLoad","prop","t","xhr","status","JSON","parse","responseText","convertResponse","_lookup","url","XMLHttpRequest","ajax","urlEnd","bind","b","c","_restart","elem","_update","minChars","_onInput","e","_item","html","create","innerHTML","aria-selected","_htmlEscape","_copyFun","sourceId","dataField","targetId","src","_clickFun","btnId","preventDefault","ul","childNodes","hasAttribute","evaluate","close","_mark","startsWith","searchText","regExpEscape","trim","regExp","RegExp","_jsonFlatten","cur","level","opts","root","isEmpty","arrayResult","_detach","boundMatch","boundOnInput","boundOnKeydown","boundSelect","removeEventListener","_AWE_SELECT","_AWE","Awesomplete","fn","open","encodeURIComponent","onload","send","toLowerCase","item","load","mark","itemContains","arr","split","join","itemMarkAll","itemStartsWith","elemId","utilOpts","attach","boundDetach","h","i","k","events","keydown","detach","update","start","createCopyFun","d","f","attachCopyFun","fun","listenEl","body","addEventListener","startCopy","sourceEl","detachCopyFun","createClickFun","g","attachClickFun","startClick","btnEl","detachClickFun","filterContains","FILTER_CONTAINS","filterStartsWith","FILTER_STARTSWITH","jsonFlatten"],"mappings":"AAgBA,GAAIA,iBAAkB,WAqBd,QAASC,GAAYC,GACnB,GAAIC,GAAKC,MAAMC,QAAQH,IACfI,MAAOJ,EAAK,GAAIK,MAAOL,EAAK,IACd,gBAATA,IAAqB,SAAWA,IAAQ,SAAWA,GAAOA,GAASI,MAAOJ,EAAMK,MAAOL,EAClG,QAAQI,MAAOH,EAAGG,OAASH,EAAGI,MAAOA,MAAOJ,EAAGI,OAInD,QAASC,GAAMC,EAAQC,EAAMC,GAE3B,MAAOC,GAAEC,KAAKJ,EAAQC,GAAOC,OAAQA,IAIvC,QAASG,GAAYC,EAAKC,GACxB,GAQIC,GAAYC,EAAMC,EAAKC,EARvBC,EAAQN,EAAIM,MACZC,EAAYD,EAAMC,UAClBC,EAAYR,EAAIQ,UAChBC,EAAWD,EAAUC,SACrBC,EAAMF,EAAUG,aAAaC,KAAKZ,EAAKM,EAAMd,OAC7CqB,EAASb,EAAIa,OACbC,KACAC,EAAOf,EAAIgB,KAGf,IADAR,EAAUP,QAAS,EACfc,EAAM,CACR,IAAKV,EAAI,EAAGA,EAAIU,EAAKE,OAAQZ,IAoB3B,GAnBAD,EAAMW,EAAKV,GACXH,EAAahB,EAAYc,EAAIb,KAAKiB,EAAKM,IAGlB,IAAjBV,EAAIkB,WAENhB,EAAWiB,SAAW,WAAa,MAAO,GAAKC,KAAK7B,OAChDS,EAAIqB,OAAOnB,EAAYQ,KAEzBG,GAAS,IAIbV,GAAQG,OAAQd,MAAO,KAIvBQ,EAAIsB,QAAQV,KAAKT,EAAMD,GAEnBM,EAAUG,aAAaC,KAAKZ,EAAKG,EAAKG,MAAMd,SAAWkB,EAAK,CAI9D,GAAID,GAAYA,EAASjB,QAAUU,EAAWV,OAASiB,EAASlB,QAAUW,EAAWX,MAAO,CAE1FuB,GAAUV,EACV,OAGFU,EAAOS,KAAKnB,GAKZI,EAAUgB,eAAiBV,IAEzBA,EAAOG,OAAS,EAEdhB,EACFR,EAAMa,EAAOmB,EAAaX,GACjBN,EAAUkB,UACnBlB,EAAUgB,aAAeV,EACzBP,EAAUoB,OAAOC,GACjBrB,EAAUsB,IAAIC,GACdrC,EAAMa,EAAOyB,EAAYjB,IAElBb,EACTR,EAAMa,EAAOmB,MACJjB,EAAUkB,UACnBlB,EAAUgB,gBACVjB,EAAUoB,OAAOG,GAEZjB,GAAWP,IAAU0B,SAASC,cAMjC1B,EAAUoB,OAAOC,GALZlB,EAAIO,OAAS,IACfV,EAAUsB,IAAID,GACdnC,EAAMa,EAAOyB,UAW1B,QAASG,GAAOC,GACd,GAAInC,GAAMoB,IACLe,GAAGC,OAASC,GAAcF,EAAGC,OAASE,GAAwB,QAAXH,EAAGC,MAAmBD,EAAGzC,SAAWM,EAAIM,OAC9FP,EAAYC,EAAKA,EAAIQ,UAAUP,QAAUkC,EAAGC,OAASE,GAKzD,QAASC,GAAWJ,GAClB,GAAInC,GAAMoB,IACNe,GAAGzC,SAAWM,EAAIM,OAAwB,IAAf6B,EAAGK,SAChCxC,EAAIyC,SAKR,QAASC,GAAQP,GACf,GAAInC,GAAMoB,IACVpB,GAAIQ,UAAUkB,SAAU,EACxB1B,EAAIQ,UAAUC,SAAW0B,EAAGQ,KAI9B,QAASC,GAASlC,GAChB,MAAmC,KAA5BmC,OAAOC,KAAKpC,GAAKO,QAAgBP,EAAIqC,cAAgBF,OAM9D,QAASG,GAAkBhD,EAAKU,EAAKuC,GACnC,GAAIzC,GAAYR,EAAIQ,SACpB,QAASA,EAAU0C,IAET1C,EAAU2C,SACsB,IAAjCzC,EAAI0C,YAAYH,EAAU,KACmB,IAA5CvC,EAAI0C,YAAY5C,EAAU0C,EAAW,IACnC,gBAAoB1C,GAAU6C,OAASrD,EAAIgB,MAAMC,QAAUT,EAAU6C,OAInF,QAASC,GAActD,EAAKe,EAAMkC,GAChCjD,EAAIe,KAAOA,EACXf,EAAIQ,UAAU0C,EAAYD,EAC1BxD,EAAMO,EAAIM,MAAOgC,EAAWW,GAI9B,QAASM,KACP,GAKIpE,GACAqE,EANAC,EAAIrC,KACJpB,EAAMyD,EAAEzD,EACR0D,EAAMD,EAAEC,EACRT,EAAWQ,EAAER,SACbvC,EAAMV,EAAIQ,UAAUE,GAGxB,IAAmB,MAAfgD,EAAIC,OAAgB,CAGtB,GAFAxE,EAAOyE,KAAKC,MAAMH,EAAII,cAClB9D,EAAIQ,UAAUuD,kBAAiB5E,EAAOa,EAAIQ,UAAUuD,gBAAgB5E,KACnEE,MAAMC,QAAQH,GACjB,GAA4B,IAAxBa,EAAIQ,UAAU6C,OAAuC,IAAxBrD,EAAIQ,UAAU6C,MAG7ClE,EAAOyD,EAASzD,OAAcA,OAG9B,KAAKqE,IAAQrE,GACX,GAAIE,MAAMC,QAAQH,EAAKqE,IAAQ,CAC7BrE,EAAOA,EAAKqE,EACZ,OAMJnE,MAAMC,QAAQH,IAEZ6D,EAAkBhD,EAAKU,EAAKuC,IAE9BK,EAActD,EAAKb,EAAM8D,GAAYjD,EAAIQ,UAAU2C,UAO3D,QAASa,GAAQhE,EAAKU,GACpB,GAAIgD,EACA1D,GAAIQ,UAAUyD,KAEZjB,EAAkBhD,EAAKU,EAAKA,IAC9BgD,EAAM,GAAIQ,gBACVlE,EAAIQ,UAAU2D,KAAKvD,KAAKZ,EACJA,EAAIQ,UAAUyD,IACdjE,EAAIQ,UAAU4D,OACdpE,EAAIQ,UAAU2C,QAAU,GAAKzC,EAC7B6C,EAAQc,MAAMC,EAAKtE,EAAKuE,EAAKb,EAAKT,SAAUvC,IAC5CgD,IAMtB3D,EAAYC,EAAKA,EAAIQ,UAAUP,QAKnC,QAASuE,GAASxE,GAChB,GAAIyE,GAAOzE,EAAIM,MAAOC,EAAYkE,EAAKlE,SAEvCA,GAAUoB,OAAOC,GACjBrB,EAAUoB,OAAOG,GACjBrC,EAAMgF,EAAM1C,MAId,QAAS2C,GAAQ1E,EAAKU,EAAKT,GAoBzB,MAlBAD,GAAIQ,UAAUP,OAASA,IAAU,EAE7BD,EAAIQ,UAAUE,MAAQA,IAExBV,EAAIQ,UAAUC,SAAW,KAEzBT,EAAIQ,UAAUkB,SAAU,EACxB1B,EAAIQ,UAAUE,IAAMA,GAEhBA,EAAIO,OAASjB,EAAI2E,UAA0B,GAAdjE,EAAIO,SAEnCuD,EAASxE,GAEPU,EAAIO,QAAUjB,EAAI2E,UAEpBX,EAAQhE,EAAKU,IAGVV,EAIT,QAAS4E,GAASC,GAChB,GACInE,GADAV,EAAMoB,IAENyD,GAAEnF,SAAWM,EAAIM,QAEnBI,EAAMV,EAAIQ,UAAUG,aAAaC,KAAKZ,EAAKA,EAAIM,MAAMd,OACrDkF,EAAQ1E,EAAKU,IAKjB,QAASoE,GAAMC,GACb,MAAOlF,GAAEmF,OAAO,MACdC,UAAWF,EACXG,gBAAiB,UAKrB,QAASC,GAAYxC,GACnB,MAAOA,GAAKrB,QAAQ,IAAK,SAASA,QAAQ,IAAK,QAAQA,QAAQ,IAAK,QAItE,QAAS8D,GAASP,GAChB,GAIIJ,GACA/D,EALA+C,EAAIrC,KACJiE,EAAY5B,EAAE4B,EACdC,EAAY7B,EAAE6B,EACdC,EAAY9B,EAAE8B,CAGdV,GAAEnF,SAAWG,EAAEwF,KACb,kBAAsBE,GACxBA,EAASV,EAAGS,IAGZb,EAAO5E,EAAE0F,GAELd,GAAQA,IAASzC,SAASC,gBAE5BvB,EAAMrB,MAAMC,QAAQuF,EAAEjF,SAA+B,IAApBiF,EAAEjF,OAAOqB,OAAe4D,EAAEjF,OAAO,GAAK,KAEvEc,GAAO4E,GAAa5E,EAAMA,EAAI4E,GAAa5E,IAAQ,GAE/C,mBAAuB+D,GAAKjF,OAE9BiF,EAAKjF,MAAQkB,EAET+D,EAAKlE,WAAakE,EAAKlE,UAAUoB,QAEnC8C,EAAKlE,UAAUoB,OAAOC,IAEf,mBAAuB6C,GAAKe,IACrCf,EAAKe,IAAM9E,EAGX+D,EAAKQ,UAAYvE,KAQ3B,QAAS+E,GAAUZ,GACjB,GACI7E,GACA2E,EAFAlB,EAAIrC,IAGJyD,GAAEnF,SAAWG,EAAE4D,EAAEiC,KACnBb,EAAEc,iBACF3F,EAAMyD,EAAEzD,EAEyB,IAA7BA,EAAI4F,GAAGC,WAAW5E,QAAgBjB,EAAI4F,GAAGE,aAAa,WACxDnB,EAAW3E,EAAI2E,SAEf3E,EAAI2E,SAAW,EAEf3E,EAAI+F,WACJ/F,EAAI2E,SAAWA,GAEf3E,EAAIgG,SAOV,QAASC,GAAMtD,EAAMrC,EAAO4F,GAC1B,GAAIC,GAAatG,EAAEuG,aAAajB,EAAY7E,GAAO+F,QAC/CC,EAASH,EAAWlF,QAAU,EAAI,KAAOiF,EAAaK,OAAO,IAAMJ,EAAY,KAAOI,OAAO,eAAiBJ,EAAa,cAAe,KAC9I,OAAOxD,GAAKrB,QAAQgF,EAAQ,mBAI9B,QAASE,GAAa1F,EAAQ2F,EAAKjD,EAAMkD,EAAOC,GAC9C,GAKsCtG,GALlCuG,EAAOD,EAAKC,KACZpH,EAAQmH,EAAKnH,MAEbD,EAAQoH,EAAKpH,OAASoH,EAAKnH,MAE3BqH,GAAU,EAAMC,IAEpB,IAAc,IAAVJ,GAAeE,GAAQpD,GAAoD,KAA3CA,EAAO,KAAKJ,YAAYwD,EAAO,IAAK,IAAwD,KAA3CA,EAAO,KAAKxD,YAAYI,EAAO,IAAK,GACvH,MAAO1C,EAGT,IAAI+B,OAAO4D,KAASA,EACdjD,EACF1C,EAAO0C,GAAQiD,EAEf3F,EAAS2F,MAEN,IAAIpH,MAAMC,QAAQmH,GAAM,CAC7B,IAAKpG,EAAI,EAAGA,EAAIoG,EAAIxF,OAAQZ,IAC1ByG,EAAYvF,KAAKiF,KAAiBC,EAAIpG,GAAI,GAAIqG,EAAQ,EAAGC,GAEvDnD,GACF1C,EAAO0C,GAAQsD,EAEfhG,EAASgG,MAEN,CACL,IAAKzG,IAAKoG,GACRI,GAAU,EACVL,EAAa1F,EAAQ2F,EAAIpG,GAAImD,EAAOA,EAAO,IAAMnD,EAAIA,EAAGqG,EAAOC,EAE7DE,IAAWrD,IAAM1C,EAAO0C,OAe9B,MAZIkD,GAAQ,GAAKlD,IAEXhE,GAAsD,KAA5CgE,EAAO,KAAKJ,YAAY5D,EAAQ,IAAK,KAAYsB,EAAc,MAAIA,EAAO0C,IAEpFjE,GAAsD,KAA5CiE,EAAO,KAAKJ,YAAY7D,EAAQ,IAAK,KAAYuB,EAAc,MAAIA,EAAO0C,KAE5E,IAAVkD,KAGElH,GAAW,SAAWsB,KAAWA,EAAc,MAAI,OACnDvB,GAAW,SAAWuB,KAAWA,EAAc,MAAI,OAElDA,EAIT,QAASiG,KACP,GAAItD,GAAIrC,KACJqD,EAAOhB,EAAEzD,EAAIM,MACb0G,EAAavD,EAAEuD,EACfC,EAAiBxD,EAAEwD,EACnBC,EAAiBzD,EAAEyD,EACnBC,EAAiB1D,EAAE0D,CAEvB1C,GAAK2C,oBAAoBC,EAAaF,GACtC1C,EAAK2C,oBAAoB9E,EAAa0E,GACtCvC,EAAK2C,oBAAoB/E,EAAa2E,GACtCvC,EAAK2C,oBAAoB,OAAaJ,GACtCvC,EAAK2C,oBAAoB,QAAaH,GACtCxC,EAAK2C,oBAAoB,UAAaF,GAxZ5C,GAAII,GAAO,eACPhF,EAAYgF,EAAO,eACnBjF,EAAaiF,EAAO,QACpBvF,EAAauF,EAAO,QACpB7F,EAAc6F,EAAO,SACrBD,EAAcC,EAAO,SACrBxF,EAAa,YACbF,EAAiB,gBACjB/B,EAAI0H,YAAY1H,CAuZpB,QAGIsE,KAAM,SAASF,EAAKG,EAAQ1D,EAAK8G,EAAI9D,GAKnC,MAJAA,GAAMA,GAAO,GAAIQ,gBACjBR,EAAI+D,KAAK,MAAOxD,EAAMyD,mBAAmBhH,IAAQ0D,GAAU,KAC3DV,EAAIiE,OAASH,EACb9D,EAAIkE,OACGlE,GAIT/C,aAAc,SAASgC,GACrB,MAAO,gBAAoBA,GAAOA,EAAK0D,OAAOwB,cAAgB,IAKhEC,KAAMhD,EAINiD,KAAMzE,EAKN0E,KAAM/B,EAGNgC,aAAc,SAAStF,EAAMrC,GAC3B,GAAI4H,EAMJ,OALI5H,GAAM+F,OAAOpF,OAAS,IACxBiH,GAAO,GAAKvF,GAAMwF,MAAM,OACxBD,EAAI,GAAKjC,EAAMiC,EAAI,GAAI5H,GACvBqC,EAAOuF,EAAIE,KAAK,QAEXtD,EAAMnC,EAAMrC,IAIrB+H,YAAa,SAAS1F,EAAMrC,GAC1B,MAAOwE,GAAuB,KAAjBxE,EAAM+F,OAAgB,GAAK1D,EAAOsD,EAAM,GAAKtD,EAAMrC,GAAQA,IAI1EgI,eAAgB,SAAS3F,EAAMrC,GAC7B,MAAOwE,GAAuB,KAAjBxE,EAAM+F,OAAgB,GAAK1D,EAAOsD,EAAM,GAAKtD,EAAMrC,GAAO,GAAOA,IAIhF0E,OAAQ,SAASuD,EAAQC,EAAU7B,GACjCA,EAAKmB,KAAOnB,EAAKmB,MAAQ1G,KAAK6G,YAC9B,IAAIjI,GAAM,GAAIuH,aAAYgB,EAAQ5B,EAQlC,OAPA3G,GAAIQ,UAAYgI,MAEXxI,EAAIQ,UAAUyD,KAAO,mBAAuBjE,GAAIQ,UAAU2C,UAC7DnD,EAAIQ,UAAU2C,SAAU,GAE1BnD,EAAIQ,UAAU2D,KAAOnE,EAAIQ,UAAU2D,MAAQ/C,KAAK+C,KAChDnE,EAAIQ,UAAUG,aAAeX,EAAIQ,UAAUG,cAAgBS,KAAKT,aACzDX,GAITyI,OAAQ,SAASzI,GACf,GAAIyE,GAAOzE,EAAIM,MACX0G,EAAa9E,EAAOmC,KAAKrE,GACzBkH,EAAiB3E,EAAW8B,KAAKrE,GACjCiH,EAAiBrC,EAASP,KAAKrE,GAC/BmH,EAAiBzE,EAAQ2B,KAAKrE,GAC9B0I,EAAiB3B,EAAQ1C,MAAMC,EAAKtE,EACL2I,EAAgB3B,EAChB4B,EAAgB3B,EAChB5G,EAAgB6G,EAChB2B,EAAgB1B,IAE/C2B,GACEC,QAAW7B,EACX5G,MAAW2G,EAYjB,OAVA6B,GAAa,KAAIA,EAAOzG,GAAcyG,EAAOxG,GAAa0E,EAC1D8B,EAAOzB,GAAeF,EACtBtH,EAAEwE,KAAKI,EAAMqE,GAEb9I,EAAIQ,UAAUwI,OAASN,EAEnB1I,EAAIQ,UAAUP,SAAWD,EAAIQ,UAAU2C,SAAWsB,EAAKjF,MAAMyB,OAAS,KACxEjB,EAAIQ,UAAUE,IAAMV,EAAIQ,UAAUG,aAAaC,KAAKZ,EAAKyE,EAAKjF,OAC9DwE,EAAQhE,EAAKA,EAAIQ,UAAUE,MAEtBV,GAITiJ,OAAQ,SAASjJ,EAAKR,EAAOS,GAE3B,MADAD,GAAIM,MAAMd,MAAQA,EACXkF,EAAQ1E,EAAKR,EAAOS,IAI7BiJ,MAAO,SAASX,EAAQC,EAAU7B,GAChC,MAAOvF,MAAKqH,OAAOrH,KAAK4D,OAAOuD,EAAQC,EAAU7B,KAInDqC,OAAQ,SAAShJ,GAKf,MAJIA,GAAIQ,UAAUwI,SAChBhJ,EAAIQ,UAAUwI,eACPhJ,GAAIQ,UAAUwI,QAEhBhJ,GAKTmJ,cAAe,SAAS9D,EAAUC,EAAWC,GAC3C,MAAOH,GAASf,MAAM+E,EAAU/D,EAAUR,EAAWS,EAAW+D,EAAUxJ,EAAE0F,IAAaA,KAM3F+D,cAAe,SAASC,EAAKtJ,EAAQuJ,GAMnC,MAJAvJ,GAAS,iBAAqBA,IAASA,EACvCuJ,EAAWA,GAAYxH,SAASyH,KAChCD,EAASE,iBAAiB3H,EAAYwH,GAClCtJ,GAAQuJ,EAASE,iBAAiBjI,EAAa8H,GAC5CA,GAITI,UAAW,SAAStE,EAAUC,EAAWC,EAAUtF,GACjD,GAAI2J,GAAW/J,EAAEwF,EACjB,OAAOjE,MAAKkI,cAAclI,KAAK+H,cAAcS,GAAYvE,EAAUC,EAAWC,GAAWtF,EAAQ2J,IAMnGC,cAAe,SAASN,EAAKC,GAI3B,MAHAA,GAAWA,GAAYxH,SAASyH,KAChCD,EAASpC,oBAAoB3F,EAAa8H,GAC1CC,EAASpC,oBAAoBrF,EAAYwH,GAClCA,GAITO,eAAgB,SAASpE,EAAO1F,GAC9B,MAAOyF,GAAUpB,MAAM0F,EAAOrE,EAAOpB,EAAMtE,KAK7CgK,eAAgB,SAAST,EAAKC,GAG5B,MAFAA,GAAWA,GAAYxH,SAASyH,KAChCD,EAASE,iBAAiB,QAASH,GAC5BA,GAITU,WAAY,SAASvE,EAAO1F,GAC1B,GAAIkK,GAAQrK,EAAE6F,EACd,OAAOtE,MAAK4I,eAAe5I,KAAK0I,eAAeI,GAASxE,EAAO1F,GAAMkK,IAMvEC,eAAgB,SAASZ,EAAKC,GAG5B,MAFAA,GAAWA,GAAYxH,SAASyH,KAChCD,EAASpC,oBAAoB,QAASmC,GAC/BA,GAMTa,eAAgB,SAASjL,EAAMmB,GAC7B,MAAOiH,aAAY8C,gBAAgBlL,EAAKK,MAAOc,IAMjDgK,iBAAkB,SAASnL,EAAMmB,GAC/B,MAAOiH,aAAYgD,kBAAkBpL,EAAKK,MAAOc,IAOnDkK,YAAa,SAASrL,GAEpB,MAAOqH,MAAiBrH,EAAM,GAAI,EAAGiC"}