Преглед на файлове

feat: add iex.exs

tags/v0.43.0
Inhji Y. преди 9 месеца
родител
ревизия
e63051c7a6
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      .iex.exs

+ 6
- 0
.iex.exs Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
import Ecto.Query

alias Listens.Albums.Album
alias Listens.Artists.Artist
alias Listens.Listens.Listen
alias Listens.Report

Зареждане…
Отказ
Запис