Преглед на файлове

fix: source zshrc before building

tags/v0.47.3
Inhji Y. преди 8 месеца
родител
ревизия
5abfa8f834
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      deploy.sh

+ 1
- 0
deploy.sh Целия файл

@@ -2,6 +2,7 @@

ssh -T root@inhji.de << EOSSH
su tomie
source ~/.zshrc
cd /opt/tomie
git pull
./build.sh


Зареждане…
Отказ
Запис