Преглед на файлове

chore: add asdf config

tags/v0.46.4
Inhji Y. преди 9 месеца
родител
ревизия
2bc7472f25
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      .tool-versions

+ 2
- 0
.tool-versions Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
erlang 22.3.4
elixir 1.10.3-otp-22

Зареждане…
Отказ
Запис