can't resist
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.

1 line
11 KiB

2 years ago
{"version":3,"sources":["awesomplete-util.js"],"names":["AwesompleteUtil","_suggestion","data","lv","Array","isArray","label","value","_fire","target","name","detail","$","fire","_matchValue","awe","prepop","suggestion","fake","rec","j","input","classList","utilprops","selected","val","convertInput","call","opened","result","list","_list","length","maxItems","toString","this","filter","replace","push","prevSelected","_AWE_PREPOP","changed","remove","_CLS_NOT_FOUND","add","_CLS_FOUND","_AWE_MATCH","document","activeElement","_match","ev","type","_AWE_CLOSE","_AWE_LOAD","_onKeydown","keyCode","select","_select","text","_isEmpty","Object","keys","constructor","_ifNeedListUpdate","queryVal","listQuery","loadall","lastIndexOf","limit","_loadComplete","_onLoad","prop","t","xhr","status","JSON","parse","responseText","convertResponse","_lookup","url","XMLHttpRequest","ajax","urlEnd","bind","b","c","_restart","elem","_update","minChars","_onInput","e","_item","html","create","innerHTML","aria-selected","_htmlEscape","_copyFun","sourceId","dataField","targetId","src","_clickFun","btnId","preventDefault","ul","childNodes","hasAttribute","evaluate","close","_mark","startsWith","searchText","regExpEscape","trim","regExp","RegExp","_jsonFlatten","cur","level","opts","root","isEmpty","arrayResult","_detach","boundMatch","boundOnInput","boundOnKeydown","boundSelect","removeEventListener","_AWE_SELECT","_AWE","Awesomplete","fn","open","encodeURIComponent","onload","send","toLowerCase","item","load","mark","itemContains","arr","split","join","itemMarkAll","itemStartsWith","elemId","utilOpts","attach","boundDetach","h","i","k","events","keydown","detach","update","start","createCopyFun","d","f","attachCopyFun","fun","listenEl","body","addEventListener","startCopy","sourceEl","detachCopyFun","createClickFun","g","attachClickFun","startClick","btnEl","detachClickFun","filterContains","FILTER_CONTAINS","filterStartsWith","FILTER_STARTSWITH","jsonFlatten"],"mappings":"AAgBA,GAAIA,iBAAkB,WAqBd,QAASC,GAAYC,GACnB,GAAIC,GAAKC,MAAMC,QAAQH,IACfI,MAAOJ,EAAK,GAAIK,MAAOL,EAAK,IACd,gBAATA,IAAqB,SAAWA,IAAQ,SAAWA,GAAOA,GAASI,MAAOJ,EAAMK,MAAOL,EAClG,QAAQI,MAAOH,EAAGG,OAASH,EAAGI,MAAOA,MAAOJ,EAAGI,OAInD,QAASC,GAAMC,EAAQC,EAAMC,GAE3B,MAAOC,GAAEC,KAAKJ,EAAQC,GAAOC,OAAQA,IAIvC,QAASG,GAAYC,EAAKC,GACxB,GAQIC,GAAYC,EAAMC,EAAKC,EARvBC,EAAQN,EAAIM,MACZC,EAAYD,EAAMC,UAClBC,EAAYR,EAAIQ,UAChBC,EAAWD,EAAUC,SACrBC,EAAMF,EAAUG,aAAaC,KAAKZ,EAAKM,EAAMd,OAC7CqB,EAASb,EAAIa,OACbC,KACAC,EAAOf,EAAIgB,KAGf,IADAR,EAAUP,QAAS,EACfc,EAAM,CACR,IAAKV,EAAI,EAAGA,EAAIU,EAAKE,OAAQZ,IAoB3B,GAnBAD,EAAMW,EAAKV,GACXH,EAAahB,EAAYc,EAAIb,KAAKiB,EAAKM,IAGlB,IAAjBV,EAAIkB,WAENhB,EAAWiB,SAAW,WAAa,MAAO,GAAKC,KAAK7B,OAChDS,EAAIqB,OAAOnB,EAAYQ,KAEzBG,GAAS,IAIbV,GAAQG,OAAQd,MAAO,KAIvBQ,EAAIsB,QAAQV,KAAKT,EAAMD,GAEnBM,EAAUG,aAAaC,KAAKZ,EAAKG,EAAKG,MAAMd,SAAWkB,EAAK,CAI9D,GAAID,GAAYA,EAASjB,QAAUU,EAAWV,OAASiB,EAASlB,QAAUW,EAAWX,MAAO,CAE1FuB,GAAUV,EACV,OAGFU,EAAOS,KAAKnB,GAKZI,EAAUgB,eAAiBV,IAEzBA,EAAOG,OAAS,EAEdhB,EACFR,EAAMa,EAAOmB,EAAaX,GACjBN,EAAUkB,UACnBlB,EAAUgB,aAAeV,EACzBP,EAAUoB,OAAOC,GACjBrB,EAAUsB,IAAIC,GACdrC,EAAMa,EAAOyB,EAAYjB,IAElBb,EACTR,EAAMa,EAAOmB,MACJjB,EAAUkB,UACnBlB,EAAUgB,gBACVjB,EAAUoB,OAAOG,GAEZjB,GAAWP,IAAU0B,SAASC,cAMjC1B,EAAUoB,OAAOC,GALZlB,EAAIO,OAAS,IACfV,EAAUsB,IAAID,GACdnC,EAAMa,EAAOyB,UAW1B,QAASG,GAAOC,GACd,GAAInC,GAAMoB,IACLe,GAAGC,OAASC,GAAcF,EAAGC,OAASE,GAAwB,QAAXH,EAAGC,MAAmBD,EAAGzC,SAAWM,EAAIM,OAC9FP,EAAYC,EAAKA,EAAIQ,UAAUP,QAAUkC,EAAGC,OAASE,GAKzD,QAASC,GAAWJ,GAClB,GAAInC,GAAMoB,IACNe,GAAGzC,SAAWM,EAAIM,OAAwB,IAAf6B,EAAGK,SAChCxC,EAAIyC,SAKR,QAASC,GAAQP,GACf,GAAInC,GAAMoB,IACVpB,GAAIQ,UAAUkB,SAAU,EACxB1B,EAAIQ,UAAUC,SAAW0B,EAAGQ,KAI9B,QAASC,GAASlC,GAChB,MAAmC,KAA5BmC,OAAOC,KAAKpC,GAAKO,QAAgBP,EAAIqC,cAAgBF,OAM9D,QAASG,GAAkBhD,EAAKU,EAAKuC,GACnC,GAAIzC,GAAYR,EAAIQ,SACpB,QAASA,EAAU0C,IAET1C,EAAU2C,SACsB,IAAjCzC,EAAI0C,YAAYH,EAAU,KACmB,IAA5CvC,EAAI0C,YAAY5C,EAAU0C,EAAW,IACnC,gBAAoB1C,GAAU6C,OAASrD,EAAIgB,MAAMC,QAAUT,EAAU6C,OAInF,QAASC,GAActD,EAAKe,EAAMkC,GAChCjD,EAAIe,KAAOA,EACXf,EAAIQ,UAAU0C,EAAYD,EAC1BxD,EAAMO,EAAIM,MAAOgC,EAAWW,GAI9B,QAASM,KACP,GAKIpE,GACAqE,EA