Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

36 wiersze
849 B

defmodule PlugMicropub.MixProject do
use Mix.Project
def project do
[
app: :plug_micropub,
version: "0.1.0",
elixir: "~> 1.6",
start_permanent: Mix.env() == :prod,
deps: deps(),
name: "PlugMicropub",
description: "A small library for building a Plug-based Micropub server.",
source_url: "https://github.com/bismark/plug_micropub",
docs: [main: "readme", extras: ["README.md"]],
package: [
name: "plug_micropub",
licenses: ["BSD 3-Clause"],
maintainers: ["Ryan Johnson"],
links: %{github: "https://github.com/bismark/plug_micropub"}
]
]
end
def application do
[
extra_applications: [:logger]
]
end
defp deps do
[
{:plug, "~> 1.5"},
{:ex_doc, "~> 0.18.3", only: :dev, runtime: false}
]
end
end