Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 

5 wiersze
108 B

# Used by "mix format"
[
inputs: ["mix.exs", "{config,lib,test}/**/*.{ex,exs}"],
import_deps: [:plug]
]