Kaynağa Gözat

Merge pull request #2 from inhji/handle_syndicate_to_query

add handle_syndicate_to_query, fix handle_undelete signature
master
Ryan Johnson 2 yıl önce
işlemeyi yapan: GitHub
ebeveyn
işleme
c6976ac951
Veri tabanında bu imza için bilinen anahtar bulunamadı GPG Anahtar Kimliği: 4AEE18F83AFDEB23
1 değiştirilmiş dosya ile 5 ekleme ve 2 silme
  1. +5
    -2
      lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex

+ 5
- 2
lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex Dosyayı Görüntüle

@ -30,8 +30,7 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
@callback handle_undelete(url :: String.t(), access_token) ::
:ok
| {:ok, url :: String.t()}
| {:error, handler_error}
| {:error, handler_error, error_description :: String.t()}
| handler_error
@callback handle_config_query(access_token) ::
{:ok, map}
@ -41,6 +40,10 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_syndicate_to_query(access_token) ::
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_source_query(
url :: String.t(),
properties :: [String.t()],


Yükleniyor…
İptal
Kaydet