Bläddra i källkod

Merge pull request #2 from inhji/handle_syndicate_to_query

add handle_syndicate_to_query, fix handle_undelete signature
master
Ryan Johnson 2 år sedan
committad av GitHub
förälder
incheckning
c6976ac951
Ingen känd nyckel hittad för denna signaturen i databasen GPG-nyckel ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 ändrade filer med 5 tillägg och 2 borttagningar
  1. +5
    -2
      lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex

+ 5
- 2
lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex Visa fil

@ -30,8 +30,7 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
@callback handle_undelete(url :: String.t(), access_token) ::
:ok
| {:ok, url :: String.t()}
| {:error, handler_error}
| {:error, handler_error, error_description :: String.t()}
| handler_error
@callback handle_config_query(access_token) ::
{:ok, map}
@ -41,6 +40,10 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_syndicate_to_query(access_token) ::
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_source_query(
url :: String.t(),
properties :: [String.t()],


Laddar…
Avbryt
Spara