Procházet zdrojové kódy

Merge pull request #2 from inhji/handle_syndicate_to_query

add handle_syndicate_to_query, fix handle_undelete signature
master
Ryan Johnson před 2 roky
odevzdal GitHub
rodič
revize
c6976ac951
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 změnil soubory, kde provedl 5 přidání a 2 odebrání
  1. +5
    -2
      lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex

+ 5
- 2
lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex Zobrazit soubor

@ -30,8 +30,7 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
@callback handle_undelete(url :: String.t(), access_token) ::
:ok
| {:ok, url :: String.t()}
| {:error, handler_error}
| {:error, handler_error, error_description :: String.t()}
| handler_error
@callback handle_config_query(access_token) ::
{:ok, map}
@ -41,6 +40,10 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_syndicate_to_query(access_token) ::
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_source_query(
url :: String.t(),
properties :: [String.t()],


Načítá se…
Zrušit
Uložit