Преглед изворни кода

add handle_syndicate_to_query, fix handle_undelete signature

master^2
Inhji Y. пре 2 година
родитељ
комит
7d93f0b277
  1. 7
      lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex

7
lib/plug_micropub/handler_behaviour.ex

@ -30,8 +30,7 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
@callback handle_undelete(url :: String.t(), access_token) ::
:ok
| {:ok, url :: String.t()}
| {:error, handler_error}
| {:error, handler_error, error_description :: String.t()}
| handler_error
@callback handle_config_query(access_token) ::
{:ok, map}
@ -41,6 +40,10 @@ defmodule PlugMicropub.HandlerBehaviour do
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_syndicate_to_query(access_token) ::
{:ok, map}
| handler_error
@callback handle_source_query(
url :: String.t(),
properties :: [String.t()],

Loading…
Откажи
Сачувај