Companion app for mirage
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Inhji Y. 3c15af5a1e fix: base url text input being overwritten 2 tygodni temu
.expo-shared Created a new Expo app 3 tygodni temu
assets Created a new Expo app 3 tygodni temu
.gitignore Created a new Expo app 3 tygodni temu
App.js fix: base url text input being overwritten 2 tygodni temu
app.json fix: add package name 2 tygodni temu
babel.config.js Created a new Expo app 3 tygodni temu
package-lock.json feat: first working version 2 tygodni temu
package.json feat: first working version 2 tygodni temu