Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

29 lines
748 B

defmodule Microformats2 do
if Code.ensure_loaded?(HTTPotion) do
def parse(url) do
response = HTTPotion.get(url, follow_redirects: true)
if HTTPotion.Response.success?(response) do
parse(response.body, url)
else
:error
end
end
end
def parse(content, url) when is_binary(content), do: parse(Floki.parse(content), url)
def parse(content, url) do
doc =
content
|> Floki.filter_out("template")
|> Floki.filter_out("style")
|> Floki.filter_out("script")
|> Floki.filter_out(:comment)
rels = Microformats2.Rels.parse(doc, url)
items = Microformats2.Items.parse(doc, doc, url)
%{items: items, rels: rels[:rels], rel_urls: rels[:rel_urls]}
end
end