Преглед на файлове

fix: use blank?/1 helper to determine if there is a <base/> element

pull/6/head
Christian Kruse преди 2 години
родител
ревизия
024e60848a
  1. 2
      lib/microformats2.ex

2
lib/microformats2.ex

@ -74,7 +74,7 @@ defmodule Microformats2 do
base_element = Floki.find(doc, "base")
new_base =
if base_element == nil or Microformats2.blank?(Floki.attribute(base_element, "href")) do
if blank?(base_element) or blank?(Floki.attribute(base_element, "href")) do
base_url
else
abs_uri(Floki.attribute(base_element, "href") |> List.first(), base_url, [])

Зареждане…
Отказ
Запис