my simple but efficient dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

31 wiersze
790 B

 1. - shell:
 2. - [git submodule update --init --recursive, Updating submodules]
 3. - [mkdir -p $HOME/.zfunctions, Creating zfunctions directory]
 4. - [mkdir -p $HOME/.ssh, Creating SSH directory]
 5. - link:
 6. ~/.zshrc:
 7. force: true
 8. path: config/zshrc
 9. ~/.gitconfig:
 10. force: true
 11. path: config/git/gitconfig
 12. ~/.gitignore:
 13. force: true
 14. path: config/git/gitignore
 15. ~/.ssh/config:
 16. path: config/ssh/config
 17. force: true
 18. ~/.zfunctions/prompt_pure_setup:
 19. path: pure/pure.zsh
 20. force: true
 21. ~/.zfunctions/async:
 22. path: pure/async.zsh
 23. force: true
 24. ~/.config/beets/config.yaml:
 25. path: config/beets/config
 26. force: true
 27. ~/.doom.d:
 28. path: config/doom
 29. force: true