my simple but efficient dotfiles
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

449 B

Essential Packages

apt install git zsh inotify-tools borgbackup

Increase Inotify watchers

See: https://github.com/guard/listen/wiki/Increasing-the-amount-of-inotify-watchers

echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

Setup SSH

See: https://wiki.archlinux.org/index.php/SSH_keys#Ed25519

ssh-keygen -o -a 100 -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519 -C "johnnie@posteo.de"