A last.fm clone written in Elixir
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

16 rader
356 B

[Unit]
Description=DAGON.fm
[Service]
Type=forking
User=dagon
Group=dagon
Restart=on-failure
EnvironmentFile=/home/dagon/.env
WorkingDirectory=/home/dagon/dagon/_build/prod/rel/dagon/bin
ExecStart=/home/dagon/dagon/_build/prod/rel/dagon/bin/dagon start
ExecStop=/home/dagon/dagon/_build/prod/rel/dagon/bin/dagon stop
[Install]
WantedBy=multi-user.target