A last.fm clone written in Elixir
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

16 wiersze
356 B

[Unit]
Description=DAGON.fm
[Service]
Type=forking
User=dagon
Group=dagon
Restart=on-failure
EnvironmentFile=/home/dagon/.env
WorkingDirectory=/home/dagon/dagon/_build/prod/rel/dagon/bin
ExecStart=/home/dagon/dagon/_build/prod/rel/dagon/bin/dagon start
ExecStop=/home/dagon/dagon/_build/prod/rel/dagon/bin/dagon stop
[Install]
WantedBy=multi-user.target