A last.fm clone written in Elixir
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

5 satır
159 B

[
import_deps: [:ecto, :phoenix],
inputs: ["*.{ex,exs}", "priv/*/seeds.exs", "{config,lib,test}/**/*.{ex,exs}"],
subdirectories: ["priv/*/migrations"]
]