A last.fm clone written in Elixir
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

5 rader
159 B

[
import_deps: [:ecto, :phoenix],
inputs: ["*.{ex,exs}", "priv/*/seeds.exs", "{config,lib,test}/**/*.{ex,exs}"],
subdirectories: ["priv/*/migrations"]
]