A last.fm clone written in Elixir
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

5 wiersze
159 B

[
import_deps: [:ecto, :phoenix],
inputs: ["*.{ex,exs}", "priv/*/seeds.exs", "{config,lib,test}/**/*.{ex,exs}"],
subdirectories: ["priv/*/migrations"]
]