A last.fm clone written in Elixir
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

5 regels
159 B

[
import_deps: [:ecto, :phoenix],
inputs: ["*.{ex,exs}", "priv/*/seeds.exs", "{config,lib,test}/**/*.{ex,exs}"],
subdirectories: ["priv/*/migrations"]
]