A last.fm clone written in Elixir
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

5 lines
159 B

[
import_deps: [:ecto, :phoenix],
inputs: ["*.{ex,exs}", "priv/*/seeds.exs", "{config,lib,test}/**/*.{ex,exs}"],
subdirectories: ["priv/*/migrations"]
]