Преглед на файлове

dont remove _build dir before build

master
Inhji Y. преди 1 година
родител
ревизия
e94a008362
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      build.sh

+ 1
- 1
build.sh Целия файл

@ -10,5 +10,5 @@ npm install --prefix ./assets
npm run deploy --prefix ./assets
mix phx.digest
rm -rf "_build"
# rm -rf "_build"
MIX_ENV=prod mix release

Зареждане…
Отказ
Запис