Преглед на файлове

fix that fucking annoying bug in bulma???

activity-pub
Inhji Y. преди 2 месеца
родител
ревизия
2effca7108
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 0 реда
  1. +11
    -0
      assets/css/app.scss

+ 11
- 0
assets/css/app.scss Целия файл

@@ -123,6 +123,17 @@ a:hover {
opacity: 1;
}

main {
.columns {
margin-right: 0;

.column {
padding-right: 0;
}
}
}


// $$\ $$\ $$\
// $$ | $$ | $$ |
// $$ | $$ | $$$$$$\ $$$$$$\ $$$$$$$ | $$$$$$\ $$$$$$\


Loading…
Отказ
Запис